Software

 

 

 

1.Intranet

 

Počítačová sieť založená na funkcii Client/Server, určená pre mále skupiny užívateľov, prevádzky a pod. Vytvoríme pre vás internú sieť s aplikáciou podľa vaších požiadaviek pre komunikáciu a prácu s dátami vo vašej firme. Bezpečnosť, rýchlosť a spoľahlivosť!

 

 

 

 

2.Online komunikačné systémy

Táto služba je vhodná zväčša pre skupiny prevádzok, ktoré potrebujú medzi sebou zdieľat určité údaje. Máme skúsenoti s databázovými, informačnými systémami pracújucimi vo viacerých mestách. Zdieľajte vaše dáta na vašom privátnom komunikačnom kanály.

 

 

 

 

3.PC software

Podľa vaších požiadaviek sme schopný pripraviť programy so špecifickými funkciami. Software na mieru sme vám po konzultácií schopný navrhnúť. Pomôžeme vám zvoliť najvhodnejšie riešenie pre váš biznis.