Registrácia domén

 

 

 

Doména 1 rok 2 roky
.eu - európska doména 22,-€
662,80Sk
-
.sk - slovenská doména 20,-€
602,50Sk
-
.cz - česká doména 24,-€
723Sk
-
.com 17,-€
512,10Sk
-
.net 17,-€
512,10Sk
-
.org 17,-€
512,10Sk
-
.info 17,-€
512,10Sk
-
.biz 17,-€
512,10Sk
-
.name 17,-€
512,10Sk
-
.co.uk - 44,-€
1325,50Sk
.pl 77,-€
2319,70Sk
-

 

Overte si, či je Vaša doména ešte voľná

 

 

Slovenská doména .sk
Tieto domény môžu vlastniť iba občania a firmy zo SR.

 

Zrýchlená registrácia
Pri tejto registrácií nie je potrebné zasielať rámcovú zmluvu a ani dalšie dokumenty do SK-NIC a doménu je monžné sprevádzkovať do 24 hodín od pripísania poplatku na náš účet. Zákazník má výhradné právo prevádzkovať objednanú doménu a kedykoľvek ju bezplatne previesť na seba.

 

Klasická registrácia .sk domény Len občania a firmy zo SR. Potrebné podpísať Rámcovú zmluvu s SK-NIC (správca národnej domény). Túto zmluvu si môžete vygenerovať pri objednávke alebo na www.sk-nic.sk formulár F1 kde ako registrátora zadáte PWDI-0001. Vygenerovaný dokument je potrebné podpísať, opečiatkovat a priložiť kópiu výpisu z obchodného registra resp. kópiu živnostenského listu. Ak ste FO - nepodnikateľ alebo nemáte pečiatku, podpis je potrebné overiť notárom.

 

V priebehu 2-3 pracovných dní Vám SK-NIC pridelí identifikátor na ktorý Vám môžeme doménu zaregistrovať. Táto zmluva sa podpisuje iba raz a na pridelený identifikátor je možné registrovať neobmedzený počet domén.

 

Prechod od iného registrátora

Vyplňte formulár F7 (zmena údajov uživateľa) kde nás delegujete ako registrátora (PWDI-0001) a postupujte podľa pokynov uvedených hore.

 

Pre každú doménu,ktorej registrátor je niekto iný,je potrebné zaslať formulár F5 ten si môžete vygenerovať pri objednávke.Je potrebné ho podpísať, opečiatkovať (ak nemáte pečiatku, alebo ste FO-nepodnikateľ podpis musí byť overený notárom) a zaslať na adresu SK-NICu.


* pre hodnoty v EUR bol použitý konverzný kurz 30,1260 SKK-EUR
** Ceny sú koncové. Nie sme platcami DPH.