Audit

 

 

 

Audit www stránok je vlastne objektívna zisťovacia a konzultačná činnosť zameraná na pridanú hodnotu a zlepšenie funkčnosti, účinnosti internetových prezentácií. Pomahá nám nájsť a špecifikovať body vedúce k zvýšeniu efektivity samotnej prezentácie na internete a jej bezpečnosti.

 

Audit internetových prezentácií definuje päť základných bodov:

  • Informačná a technická hodota
  • Analýza (funkčnosť, dostupnosť, návštevnosť...)
  • Bezpečnosť
  • Marketingová podpora
  • Monitoring

Audit WWW stránok

 

Samotný audit definuje pre každú z týchto činností niekoľko súvisiacich procesov, ktorých výsledkom je celkové hodnotenie, návrh a realizácia krokov potrebných k dosiahnutiu žiadanej technickej a informačnej hodnoty.

 

 

Túto službu zvyčajne využívajú firmy, ktoré sú nespokojné s riešením svojich webstránok a chcú si preveriť, ako sa v praxi skutočne správajú.